Untitled Document

E.A. Wigh Möbelstudio förfogar över en totalt
800 m² stor studio, varav 250 m² är maskinpark bestående av komplett uppsättning maskiner för mångsidig tillverkning av möbler.

Lokalerna delas med Guldåkers Snickeri och Eoh Snickeri. Vid vissa större uppdrag arbetar företagen gemensamt.

Studion är belägen på det gamla nerlagda pappersbruket i det lilla samhället Fengersfors i Dalsland.

Numera finns en mängd formgivare, hantverkare, konstnärer och småföretagare i de tidigare industrilokalerna.
Detta innebär att det finns specialkunskaper inom bland annat trä, metall, textil, skinn och möbeltapetsering.

Många som är verksamma på bruket är medlemmar i nätverket  Not Quite.
På bruksområdet driver de förutom verkstäder och ateljéer också utställningar, butik och café.