Untitled Document

Det är en mycket enkel tanke bakom det jag ritar. Möbler och inredningar skall vara vackra och funktionella både när man skaffar dem och i lång tid framöver. Detta innebär att jag bara använder mig av material som är av högsta kvalitet och som åldras med värdighet.

De uppdrag jag åtar mig kan handla om att ta fram en specifik möbel men lika gärna om att rita en hel inredning eller miljö. Jag hjälper dig som kund att välja material som samspelar väl och som fungerar bra ihop över tid.

Andra typer av uppdrag är att konkretisera en idé som senare är tänkt att serietillverkas.
Man skulle förenklat kunna kalla detta för att formge en funktion.

Jag eftersträvar att i så hög grad som möjligt arbeta med förnyelsebara naturmaterial.
Det beror på att de har en lång livslängd, åldras vackert och är etiskt försvarbart.

Jag försöker att använda material som inte hanterats oetiskt, både vad gäller arbetsmiljö
och natur.

Aron Wigh

Capellagården, Öland, Möbel och inredning, 2003-2005
Grebbestads folkhögskola, Trä - Möbelhantverk, 2001-2003

Utställningar

Arkitekturmuseet, Stockholm, Konstslöjdssalongen 2010

Kaleido, Uppsala (separatutställning) 2010

Not Quite på Röda Sten, Göteborg 2008

ReForma, Karlstad (separatutställning) 2008

Not Quite valsverk, Wij trädgårdar, Ockelbo 2008

Not Quite at home, Fengersfors 2008

Panncentralen, Mariestad (med Not Quite) 2007

Bohusgalleriet, Uddevalla (med Not Quite) 2007

Not Quite, Fengersfors2006

Engagemang

Ledamot i Not Quite ekonomiska förening 2010-

Utställningsansvarig för Not Quite 2006-

Ordförande i Not Quite ideella förening 2007-2008